opdrachtgever
Parochie O.L.V. ten Hemelopneming

programma
inbreiding parochiaal centrum in kerkgebouw
inhoud: 650m³, oppervlakte: 200m² 

locatie
markt, Prinsenbeek

ontwerp-
2014 -

De parochie van de O.L.V. ten Hemelopneming beoogt de mogelijke herontwikkeling van het huidige kerkgebouw en de naastgelegen pastorie aan de Markt te Prinsenbeek.
Door het teruggelopende kerkbezoek heeft het gebouw een behoorlijke overcapaciteit. Om de omvang van de kerkruimte beter te laten aansluiten op het huidig bezoek en de exploitatiekosten voor beide gebouwen te beperken, is het idee ontstaan om de locatie van de pastorie te herontwikkelen en het vernieuwde parochiaal centrum met facilitaire ruimten onder te brengen ín het kerkgebouw. Door de inbreiding kan het voorzieningenniveau aan ondersteunend programma én installaties op de huidige wensen van de parochie worden afgestemd. In totaliteit ontstaat een eigentijds en toekomstbestendig kerkgebouw dat ruimte biedt aan alle facetten van ‘samen kerk zijn’. 

De inmiddels 50 jaar oude kerk kenmerkt zich door een bijzondere modernistische bouwstijl.
Het kerkgebouw is door de architecten Geenen en Oskam ontworpen als een symmetrische ‘zaalkerk’ met een robuuste en sacrale uitstraling. De beleving van de liturgische ruimte is groots en wordt bepaald door het brede priesterkoor. De hoge ramen met stenen coulisssen en de geïntegreerde religieuze kunstwerken vormen hierin over de volledige breedte een harmonisch decorum van hoge architecturale waarde. Naast de monumentale waarde is dit beeld vanuit de kerkzaal reeds decennia lang een onderdeel van de kerkbeleving van de parochianen.

Het voorstel is dan ook om de verbouwing van het kerkgebouw met alle respect voor haar architectonische en monumentale  waarde te laten plaatsvinden. Hiertoe is de volgende ontwerpoplossing gegenereerd:
Vanuit het functionele programma van het parochiaal centrum is het bruto programma  van de ter realiseren ruimten vastgesteld op maximaal 210m2. Deze  kwantitatieve reductie ten opzichte van de huidige pastorie wordt mogelijk door multifunctioneel ruimtegebruik en het beperken van verkeersruimten.
Het toe te voegen programma is vervolgens verdeeld in twee gelijke volumes aan beide zijden van de kerkruimte. Hierdoor blijft de symmetrie in de totale structuur van de kerk vanuit zowel ruimtelijk als akoestisch oogpunt behouden. Ook wordt  hierdoor zowel de diepte als de breedte van de bestaande kerkzaal ervaren, waardoor  de  vertrouwde beleving van de kerkruimte voor de parochianen gewaarborgd blijft.

De bouwvolumes zijn zodanig vormgegeven dat de ruimtelijke beleving van de totale kerkruimte wordt geoptimaliseerd. Door het afschuinen van de bouwmassa’s wordt de volledige breedte van het priesterkoor en de stenen coulissen ook van achter in de kerk ervaren. Het openen van de metselwerk gevels van de vier voormalige biechtkapellen biedt optimale mogelijkheden om daglicht en uitzicht voor het ondersteunend programma te creëren, zonder dat oorspronkelijke structuur en het architecturale exterieur  oneigenlijk wordt aangetast. 

Ook in de vormgeving van de nieuwe hoofdentree wordt de frontale en symmetrische opzet van de bestaande kerk gevolgd.
In de buitengevel van de nieuwe Mariakapel krijgt het glas-in-lood raam van de oude kleuterschool de ‘Engelbewaarder’ een nieuwe en prominente plaats.