opdrachtgever
vastgoedbelegger-ontwikkelaar

programma
nieuwbouw van 6 appartementen
oppervlakte: 600m² BVO

locatie 
inbreidingslocatie Baarle-Nassau

ontwerp
2019 - 

 

Dit project betreft de beoogde realisatie van zes nieuwbouw appartementen op een inbreidingslocatie in het centrum van Baarle-Nassau. Het plan voorziet in een woongebouw van 3 bouwlagen met een portiekontsluiting. Dit wil zeggen dat alle woningen via een centraal trappenhuis met één hoofdtrap en lift bereikbaar zijn. Qua doelgroep wordt gedacht aan medioren en senioren die zich graag in de nabijheid van de voorzieningen in het dorpscentrum van Baarle willen vestigen. Ook in de indeling van de appartementen, die qua grootte variëren van 73 tot 81m² BVO, is rekening gehouden met de functionele wensen van deze doelgroep. Zo voorzien de appartementen in ruime badkamers en zijn ze rolstoel-toegankelijk.

Voor wat betreft woonoriëntatie wordt vanuit de bezonning en het smalle straatprofiel voorgesteld om de woonkamers aan de achterzijde van de nieuwbouw te situeren. De leefruimte is hierdoor gericht op het zuiden en hier zijn dan ook de private buitenruimtes van de woningen voorzien. Op de begane grond betreft dit 2 tuintjes (á 40m²) en op de verdiepingen worden ruime loggia’s over de volle breedte (b=6m) van de appartementen gerealiseerd. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt een zorgvuldige inpassing in het straatprofiel voorgesteld. De 3 woningbouwlagen met een totale bouwhoogte van 9m bemiddelt tussen de bouwmassa aan de rechterzijde en het lagere pand aan de linkerzijde van de nieuwbouw. Bewust is ervoor gekozen om de bovenste bouwlaag vorm te geven als een set-back waarmee aansluiting wordt gezocht met het gevelvlak van de bovenste verdieping van het naastgelegen appartementengebouw. Het doorstekende volume van het trappenhuis doorbreekt de set-back en geeft de gelede bouwmassa een zekere statuur. Tevens wordt hiermee gerefereerd aan de gevelritmiek van de belendende bouwmassa.
In de verdere uitwerking van de architectuur wordt voorgesteld om in de gevelcompositie en keuze van materialen de harmonie te zoeken met de omgeving, maar tevens een autonome uitstraling te creëren die past bij de wisselende karakteristiek van de bebouwing van Baarle.