renovatie en monumenten

atelier2 architecten heeft volledige expertise op het gebied van renovatie. Zowel voor functionele herbestemming, restauratie van (rijks-)monumenten of een renovatie in combinatie met nieuwbouw bent u bij ons aan het juiste adres. Voor elke opdracht wordt op basis van uw wensen vanuit de architectuur, bouwtechniek en duurzaamheid een nieuwe betekenis aan uw pand gegeven.  Respect voor de waardevolle kenmerken van het bestaande gebouw en creativiteit voor de inpassing van een hedendaags ontwerp vormt het uitgangspunt voor onze benadering.

Renoveren is zowel in ontwerpfase als qua uitvoering een complex proces. Wellicht nog meer dan bij nieuwbouw is een doordachte aanpak van proces en ontwerp van groot belang om vervelende verrassingen te voorkomen.  atelier2 architecten is bekend met de bouwprocedures, de communicatie met een monumenten- of welstandscommissie en benodigde vergunningen. Ook in de uiteindelijke uitvoering kunnen wij u ondersteunen om optimaal tot stand te brengen wat u voor ogen heeft. Zo staat atelier2 architecten voor een ontzorgende en service gerichte aanpak.

Recent uitgevoerde renovaties:

Renovatie rijksmonument Grote Markt 19 Breda

'De monumentencommissie gemeente Breda complimenteert de architect met de wijze waarop het plan gepresenteerd wordt. De voorgestelde aanpassingen doen recht aan de monumentale waarde van het pand'.