afstudeerproject
Frank van Gurp - TU Eindhoven - cum laude

programma
theater- kunstencentrum met commerciële ruimte en parking, oppervlakte: 7500m²

locatie
Meir, Antwerpen

ontwerp
2003 - 2004

 

In het ontwerp voor een theater-kunstencentrum ligt een paradox besloten. In toenemende mate worden het theater en het museum gedacht als laagdrempelige, multifunctionele gebouwen die zijn ingebed in hun stedelijke context en zo de wederzijdse integratie van kunst en openbaarheid bevorderen. Wanneer men kunst echter beschouwt als een spiegel die op onze wereld reflecteert en zo de mens wil confronteren met de vreemdheid van zijn bestaan, blijkt deze behoefte tot integratie eigenaardig. Pas in de sfeer van vervreemding, in contrast tot de alledaagse werkelijkheid, komt de autonomie van de kunst immers tot zijn recht.

Midden in het hart van de stad Antwerpen wordt een kunstencentrum gedacht dat aan beide aspecten van deze opgave probeert te beantwoorden. In het gebouw wordt een ruimtelijk interieur voorgesteld dat zowel de stedelijke dynamiek en openbaarheid in zich opneemt als er zich van afzondert.
Om de wereld van de kunst gedeeltelijk te onttrekken aan de openbaarheid, wordt het interieur door een zwartgrijs theatergordijn van betonnen reliefpanelen verhuld.

Aldus ontstaat een gebouw dat niet alleen een antwoord biedt op de hedendaagse behoeften van het cultuurgebouw, maar eveneens een visie geeft op de relatie tussen architectuur en stad; hoe het architectonisch object als nieuw stedelijk fragment in de stad kan worden neergelaten, terwijl het tevens zijn aard aan de stedelijke context ontleent.