opdrachtgever
particulier

programma
uitbreiding en renovatie paardenfokkerij en
gastenverblijf, oppervlakte: 350 m² 

locatie
Kapelstraat, Hoeven

ontwerp en uitvoering
2009-2011

(ontwerp i.s.m. Jaap Bekkers)

'Bij de renovatie van onze paardenfokkerij heeft atelier2 - tot onze tevredenheid - de gewenste functionaliteit in een architectonische vorm vertaald die recht doet aan onze monumentale boerderij, de landelijke omgeving en toekomstige standaard voor wonen en werken, compleet met technische elementen als in het dak ontwerp geïntegreerde zonnepanelen en Domotica.
Niet alleen in het ontwerp, maar evenzeer in de detailuitwerking herkent men de op de toekomst gerichte visie, de ontwerpdiscipline en de kwaliteitsstandaard van dit team. Dit alles wars van populistische architectonische hypes, maar met een fundamentele analyse, gevolgd door een logische functie-naar-vorm vertaling.

Wij kunnen atelier2 aan iedereen aanbevelen die op zoek is naar iets anders dan een doorsnee-oplossing!'

- opdrachtgever dhr. E. Westerlaken -

Het project omvat de renovatie en uitbreiding van een paardenfokkerij met een gastenverblijf. De paardenfokkerij is oorspronkelijk gehuisvest in een schuur die dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Direct naast de schuur bevindt zich een hoog monumentale woonboerderij. De bestaande, bouwvallige schuur, die feitelijk één morfologisch ensemble vormt met de boerderij, detoneert in zijn context door bouwstijl en materialisering.

Als uitgangspunt voor het ontwerp is voorgesteld om een klein bouwvolume naast de woonboerderij te plaatsen. Niet alleen getuigt dit van respect voor de historische bebouwing maar kan zo worden voldaan aan de maximale 5 meter nokhoogte uit het bestemmingsplan. Een eenvoudig schilddak maakt het bijgebouw ondergeschikt aan de woonboerderij met rieten kap.
De bestaande structuur van stal en stallingruimte wordt gehandhaafd. De huidige aanbouw met pantry en douche wordt gesloopt. Aan deze zijde worden in de lengterichting van het bouwvolume de woonkamer, slaapkamers en de nieuwe badkamer van het gastenverblijf  toegevoegd. Vanuit de overdekte stalling worden het nieuwbouw gedeelte ontsloten. Hierdoor ontstaan in de plattegrond twee L-vormige volumes die in elkaar grijpen. Door deze volumes los van elkaar te houden ontstaat een logisch onderscheid tussen de nieuwbouw en het bestaande gedeelte. Door de gevels ter plaatse van de woonkamer te openen, ontstaat een tweezijdige oriëntatie op erf en weiland en wordt de lengte van de bouwmassa doorbroken.
In de materialen van de gevels wordt het verschil tussen de oude bebouwing en de nieuwbouw expliciet gemaakt. Het bestaande metselwerk van de stal wordt gecementeerd (lichtgrijs) waardoor de horizontale textuur van het metselwerk duidelijk afleesbaar blijft. Het nieuwbouwvolume wordt bekleed met verticale houten delen met een bruingrijze kleur. De nieuwe kap, met een antraciet grijze metalen dakbedekking en geïntegreerde pv-zoncellen, verbindt de beide bouwdelen. Door dit onderscheid in materialisering wordt de schaal van het gebouw verfijnd en ontstaat tevens een analogie met de kleurstelling van de naastgelegen woonboerderij.

De pv-zonnecellen voorzien momenteel in 90% van de elektriciteitsbehoefte van de paardenfokkerij en de naastgelegen woonboerderij.