opdrachtgever
Woonstad Rotterdam

programma
toevoeging buitenruimtes
 

locatie
Bramanteplein, Rotterdam

ontwerp
2012

 

Loggia logica voorziet als prijsvraagontwerp in de realisatie van nieuwe buitenruimten voor de bestaande Margrietflat in Rotterdam. Het ontwerpt beoogt een nieuwe architecturale identiteit voor de flat als geheel en biedt de individuele bewoners een robuust kader waarbinnen het ‘buitenleven’ naar eigen inzicht kan worden ingevuld. Het is deze individuele inrichting die de totale gevel zal kleuren als de boeken in een boekenkast, zonder dat de identiteit van het geheel verloren gaat.

Door een separaat volume als één kader voor het bestaande gebouw te plaatsten, wordt voorzien in een ruimtelijke zonering van de buitenruimten. Het volume (160cm diepte) wordt op enige afstand (90cm) van de gevel geplaatst én verschaald ten opzichte van de bestaande gebouwcontour. Aldus ontstaat een gelaagde gevel, die een nieuwe architecturale identiteit genereert. Binnen dit kader worden op de stramienen betonnen schijven gepositioneerd. Zo ontstaat een constructieve structuur die voorziet in de privacy van de afzonderlijke verblijfsloggia’s.

Binnen de structuur wordt een verschuiving van de buitenruimten voorgesteld. Door de positie van de loggia’s per verdieping te wisselen ontstaan dubbel hoge ruimten. Hiermee wordt de ruimtelijke beleving en daglichttoetreding voor zowel woningen als buitenruimten geoptimaliseerd en wordt de schaal van het woongebouw visueel verkleind. In het totale gevelbeeld ontstaat een dynamische ritmiek van openingen tussen horizontale en verticale banden.