afstudeerproject
Mario Maas - TU Eindhoven

programma
parkeergarage, ateliers (retail), 
grondgebonden woningen

locatie
Achter de Lange Stallen (Molsparking), Breda

ontwerp
2005

 

AdLS betreft een binnenstedelijke opgave in de historische binnenstad van Breda. In deze studie is onderzocht hoe deze strategische plek kan worden vormgegeven vanuit die stedelijke feiten die het oorspronkelijke weefsel van de stad maken en haar identiteit geven. Op de locatie is een maximaal verdichte structuur voorgesteld, die teruggrijpt op de structuur uit het verleden. Binnen die compacte structuur is geprobeerd om een aantrekkelijke woon-werkomgeving te creëren.

De stedelijke structuur is onderverdeeld in afzonderlijke bouwkavels. De kavels zijn vervolgens gegroepeerd tot een aantal afzonderlijke ‘deeldoorsneden’. Vervolgens wordt voorgesteld om iedere deelsnede door afzonderlijke architecten te laten uitwerken. Enerzijds zullen de verschillende uitwerkingen zorgen voor afwisseling in het gevelbeeld wat refereert naar de historische stad, anderzijds zal er een eenheid ontstaan in tegenover elkaar gelegen bouwblokken.

Een van die oplossingen is een woonmodel waarbij gebruik wordt gemaakt van de organisatie van verschillende buitenruimtes over meerdere woonlagen. Daardoor ontstaan er verlengde zichtlijnen binnen het compacte stedenbouwkundig plan. Tegelijkertijd wordt door de uitsparingen van de verschillende buitenruimtes daglicht tot diep in de hoven en gangen, als ook in het woonmodel zelf, gehaald. De voorgeschreven buitenruimte op de bovenste laag zorgt voor een extra woonwereld op dakniveau van de bewoners onderling.