opdrachtgever
N.S.R.V. Phocas

programma
clubaccommodatie roeivereniging
 

locatie
Dijkgraaf van Wijckweg, Nijmegen

ontwerp
2002

 

Het concept voor de clubaccommodatie van roeivereniging Phocas bestaat uit het inzetten van een tweetal gevouwen schijven, die tezamen met het karakteristieke sluishuis en de tegenoverliggende kadedijk een landschappelijke eenheid vormen.

Deze twee schijfelementen vormen de dragers waartussen het volledige programma is ingepast. Iedere ruimte afzonderlijk is gepositioneerd naar sequentie van gebruik, oriëntatie en functionaliteit. Alle publieke functies zijn op maaiveld opgelost (verenigingsruimte, keuken, parkeren, fietsenstalling etc.) De roeibak, botenloods, technische ruimtes, alsmede de was- en kleedaccommodaties sluiten aan op het niveau van het belendende water. De ergometerruimte is volledig bovenop geplaatst met een geconcentreerd zichtveld over het water.