opdrachtgever
Oker bv

programma
interne verbouwing rijksmonument
oppervlakte: 300m²
 

locatie
Grote Markt 19, Breda

ontwerp-uitvoering
2012

 

Dit rijksmonument aan de Grote Markt heeft vanaf 1617 als Vleeshal en in later tijden ook als hal voor de handel in boter en eieren gefunctioneerd. In de vorige eeuw bood het pand lange tijd onderdak aan het Bisschoppelijk en Stedelijk Museum. Sinds 1998 is het in gebruik als horecagelegenheid. Oker Breda bv heeft de exploitatie van het pand vanaf medio 2012 overgenomen. Hiertoe is een interne verbouwing van het pand gerealiseerd.

De verbouwing beantwoordt aan de functionele aspecten die voor de nieuwe exploitatie noodzakelijk worden geacht. Daarnaast is de mogelijkheid benut om het interieur te ontdoen van een aantal bouwkundige elementen die het monumentale karakter van het pand in de loop van de tijd hebben aangetast. In het ontwerp wordt voorgesteld om de monumentale constructieve structuur van eikenhouten kolomen en balken beeldbepalend te laten zijn in het interieur. Hiertoe wordt onder andere een niet-oorspronkelijke vide dichtgezet. De oude lichthoven die kenmerkend zijn voor de bouwhistorie van het pand, krijgen een hernieuwde betekenis in de verticale relatie tussen begane grond en verdieping. Zowel in ontsluiting als voor daglichttoetreding spelen deze hoven een belangrijke rol.