opdrachtgever
particulier

programma
woonhuis
inhoud: 750m³, oppervlakte: 164m²

locatie
Veemarkt, Utrecht

ontwerp-uitvoering
2012-2016

 

In opdracht van een jong gezin hebben wij gewerkt aan het ontwerp voor hun nieuwe woning aan de rand van de ontwikkelingslocatie Veemarkt in Utrecht. De stedenbouwkundige opzet van deze wijk beoogt een gevarieerde stedelijke bebouwing met mogelijkheden voor individuele expressie. Het kavel voor de woning meet 6 x 24,5m en is onderdeel van het bouwveld E. In dit bouwveld worden individuele woonhuizen van 2 tot 4 bouwlagen in rij geschakeld. De woningen met een vastgestelde bouwdiepte van 11m worden aan de noordzijde van het kavel begrensd door het water. Aan de straatzijde ontstaat hierdoor ruimte voor tuinen en de mogelijkheid tot een aan de woning ondergeschikt voorhuis.

Op basis van het programma van wensen is een ruimtelijk concept ontwikkeld dat zich kenmerkt door een flexibele en op de toekomstige gerichte organisatie van woonfuncties in een split level structuur. Centraal in het huis worden facilitaire ruimten zoals badkamer, berging en installaties gerealiseerd in een verticaal volume. Tezamen met de open vide met trappen verbindt dit gesloten volume de open vloervelden van de afzonderlijk woonniveaus. Op de begane grond wordt een op de tuin betrokken woonkeuken voorgesteld. De woonkamer met anderhalve verdiepingshoogte oriënteert zich juist op het water en het groen. Afhankelijk van de veranderende behoeften van het gezin kunnen op de verdiepingen open zones voor spelen en studeren of meer gesloten slaapkamers worden gecreëerd.

De op de bovenste verdieping gelegen wintertuin vervult een belangrijke rol in de geambieerde duurzaamheid van de woning. In de winter kan warmte die in deze serreruimte ontstaat, gebruikt worden voor opwarming van het huis. De op het zuiden gelegen dakhelling leent zich optimaal voor de integratie van zonnecellen.

Het ontwerp voor de gevels beoogt een ingetogen expressiviteit door middel van een eenduidige compositie van gesloten en open gevelvlakken met een nuance in materialisering.

De woning is gebouwd met het innovatieve ABC-bouwsysteem. Tezamen met de hout-aluminium kozijnen, triple glas, Nefit EnviLine lucht-water warmtepomp en Itho Daalderop qualityflow ventilatiesysteem haalt deze woning met gemak een EPC van 0,26. Duurzaam en voorbereid op de toekomst!