opdrachtgever
Design and Build, AGRE COPiD

programma
uitbreiding bestaand scholencomplex met refter,
administratiegebouw en lasatelier

locatie
Meulenbroekstraat, Hamme (België)

ontwerp
2012

 

Het project omvat het ontwerp voor een architectenselectie ten behoeve van de nieuwbouw van drie onderwijsgebouwen op de schoolcampus van de technische school PTI te Hamme. Het betreft een administratiegebouw (1), een nieuw lasatelier (2) en een uitbreiding van de bestaande refter (3)

Binnen het stedenbouwkundig plan en de voorgestelde, uniforme architectuur voor de gebouwen is met name uitwerking gegeven aan het administratiegebouw aan de Meulenbroekstraat (1)
Om het gebouw de nodige presence te geven aan de straat, is ervoor gekozen om de volledige perceelsbreedte te benutten. Op deze manier wordt stedenbouwkundig een aaneengesloten bebouwing gerealiseerd.

Het bouwvolume heeft een compact vierkante plattegrond. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de basisvereisten voor een duurzame nieuwbouw waarbij een maximum aan vloeroppervlak met een minimum aan beschermd geveloppervlak wordt gerealiseerd. Rondom de centrale kern met trap en lift kunnen de verschillende functies flexibel worden georganiseerd.
Het gebouw is uitgewerkt op een bouwmodule van 2,4m. Hierdoor zijn alle bouwelementen vrij repetitief aan te wenden. Dit biedt niet alleen bij de bouw een economische efficiëntie; maar tegelijk naar de toekomst het hergebruik van de verschillende modulaire bouwelementen voor andere indelingen.