opdrachtgever
Amarant vastgoed

programma
renovatie regiokantoor Breda


locatie 
Doenradestraat, Breda

ontwerp-uitvoering
2013

 

Het project omvat de renovatie van een bestaand pand tot nieuwe kantoorvesting voor zorgorganisatie Amarant. Het oorspronkelijke kantoorgebouw kenmerkt zich door de architectuur van de jaren 80 van de vorige eeuw. Typerend voor het exterieur zijn de veelvormigheid in bouwmassa, de anonieme vliesgevels en de opvallende kleurstelling.

Uitgangspunt voor de planvorming is het creëren van rust en een eigentijdse uitstraling. Het antwoord hierop wordt gevonden in het afleesbaar maken van de functionele structuur van het gebouw. Deze structuur bestaat uit een centrale entreehal met daaraan twee kantoorvleugels en een tweede verdieping met kantine en facilitaire ruimten. Door het metselwerk van deze tweede verdieping in kleurstelling te koppelen aan het donkere, ronde bouwvolume van de hal ontstaat een functionele geleding van eenduidige bouwmassa’s die tevens een meer dynamische uitstraling aan het exterieur geven.

Het streven naar rust vormt ook het uitgangspunt voor het interieur. Een basis van witte en grijze tinten voor de wanden en kozijnen, wordt in de antracietgrijze tapijtafwerking van de gangzones verrijkt met subtiele kleuraccenten. Speciale aandacht krijgt de entreehal waar de bestaande hekwerk balustrades worden vervangen door een continue, gesloten borstwering die de ronde vorm accentueert en de verkeersbewegingen over trap en omloop begeleidt.