initiatief
atelier2 architecten
stichting SIR-55
rasenberg ontwikkeling

programma
10-12 woningen

locatie
Liesbos, Breda

ontwerp
2013

 

Het project ‘aan de dreef’ omvat een initiatief tot het realiseren van een kleinschalig woningbouw project aan de rand van het prachtige Liesbos ten zuiden van Prinsenbeek.

In ruimtelijke opzicht maakt de locatie onderdeel uit van de historische buurtschappen Bagben en Vinkenburg. Met de voorzieningen van het dorp op enkele minuten afstand en de gunstige ligging ten opzichte van de stad Breda, biedt de landelijk gelegen locatie unieke woonkwaliteiten. Vanuit het kleinschalige karakter en de planologische haalbaarheid is bewust ingezet op een ontwikkeling in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Binnen het voorgestelde ruimtelijk plan kunnen circa 12 woningen op ruime kavels worden gerealiseerd. Qua typologie wordt hierin onderscheid gemaakt in 4 twee-onder-een kapwoningen en 8 ruime patiowoningen. Het openbare gebied in het plan wordt gekenmerkt door een laanerfstructuur als ontsluiting, met veel groen in de kern en aan de randen van de locatie. Het gegeven dat ‘aan de dreef’ in de toekomst enkel bestemmingsverkeer kent, waarborgt een rustige en veilige woonomgeving. De waardevolle bestaande bomenstructuur brengt direct een groene en geborgen sfeer in het gebied.