opdrachtgever
Parochie Heilige Maria Magdalena Breda

programma
inbreiding parochiaal centrum in kerkgebouw
inhoud: 650m³, oppervlakte: 200m² 

locatie
markt, Prinsenbeek

ontwerp en uitvoering
2014 - 2020

 

De herontwikkeling van de bestaande r.k. kerk en de naastgelegen pastorie aan de Markt te Prinsenbeek vormt het uitgangspunt voor dit project. Door het teruggelopende kerkbezoek had de kerk een behoorlijke overcapaciteit. Om de omvang van de kerkruimte beter te laten aansluiten op het huidigbezoek en de exploitatiekosten voor beide gebouwen te beperken, ontstond het idee om de locatie van de pastorie te herontwikkelen en het vernieuwde parochiaal centrum met facilitaire ruimten onder te brengen ín het kerkgebouw. 

De bestaande kerk is ruim 50 jaar oud en kenmerkt zich door een bijzondere modernistische bouwstijl.
Het kerkgebouw is door de Eindhovense architecten Geenen en Oskam ontworpen als een symmetrische ‘zaalkerk’ met een robuuste moderne en sacrale uitstraling. De beleving van de liturgische ruimte is groots en wordt bepaald door het brede priesterkoor. De hoge ramen met stenen coulisssen en de geïntegreerde religieuze kunstwerken vormen hierin over de volledige breedte een harmonisch decorum van hoge architecturale waarde. Naast de monumentale waarde is dit aanzicht vanuit de kerkzaal reeds decennia lang een onderdeel van de kerkbeleving van de parochianen.

Het ontwerpconcept voor de inbreiding is dan ook gebaseerd op de gedachte om de verbouwing met alle respect voor de bestaande architectonische en monumentale waarde vorm te geven. Hiertoe is de volgende ontwerpoplossing gegenereerd:
Vanuit het functionele programma van het parochiaal centrum is het bruto programma  van de te realiseren ruimten vastgesteld op maximaal 200m2. Het toe te voegen programma is vervolgens verdeeld in twee gelijke volumes aan beide zijden van de kerkruimte. Hierdoor blijft de symmetrie in de totale structuur van de kerk vanuit zowel ruimtelijk als akoestisch oogpunt behouden. Ook wordt  hierdoor zowel de diepte als de breedte van de bestaande kerkzaal ervaren, waardoor  de  vertrouwde beleving van de kerkruimte voor de parochianen gewaarborgd blijft.

De bouwvolumes zijn zodanig vormgegeven dat de ruimtelijke beleving wordt geoptimaliseerd. Door het afschuinen van de bouwmassa’s wordt de volledige breedte van het priesterkoor en de stenen coulissen ook vanaf de entree van de kerk ervaren. 
Het openen van de metselwerk gevels van de vier voormalige biechtkapellen biedt optimale mogelijkheden om daglicht en uitzicht voor het ondersteunend programma te creëren, zonder dat oorspronkelijke structuur en het architecturale exterieur  oneigenlijk wordt aangetast. Ook in de vormgeving van de nieuwe hoofdentree wordt de frontale en symmetrische opzet van de bestaande kerk gevolgd. In de buitengevel van de nieuwe Mariakapel krijgt het glas-in-lood raam van de oude kleuterschool de ‘Engelbewaarder’ een nieuwe en prominente plaats.