opdrachtgever
gemeente Breda

programma
renovatie sportcomplex 
inhoud: 2500m³, oppervlakte: 720m²

locatie
Sportcomplex Paradijs, Breda

ontwerp-uitvoering
2014 - 2015

 

In opdracht van de gemeente Breda en in samenwerking met voetbalvereniging WDS’19 is een ontwerpstudie verricht om het bestaande sportcomplex op sportpark Paradijs in de Haagse Beemden te renoveren. Naast voetbalvereniging WDS'19 maakt ook handbalvereniging United gebruik van deze accommodatie. Het bestaande gebouw dateert uit 1990 en kenmerkt zich in de basis door een eenduidige structuur in plattegrond en een paviljoenachtige setting op het groene sportpark.

Uitgangspunt voor de renovatie is om voor het exterieur een frisse, eigentijdse uitstraling te bewerkstelligen en de accommodatie een meer open karakter te geven. Ter plaatse van de beide kantines worden nieuwe, grote puien voorgesteld en worden de bestaande dakranden uitgebreid tot overstekken t.b.v. zonwering in de zomer. Tezamen met nieuwe zonnepanelen wordt hiermee een duurzamer complex gerealiseerd.

Het bestaande metselwerk zal lichtgrijs worden gekeimd en voor de nieuwe dakranden en de belettering op de toegangsdeuren van de kleedruimten wordt een blauwe accent kleur voorgesteld.

Voor het interieur van de kleedruimten zijn voorstellen gedaan om met relatief beperkte ingrepen de bedompte sfeer te doorbreken en meer ruimtelijkheid te creëren. Zo worden deze ruimten voorzien van nieuwe gietvloer in de clubkleur, plafonds worden wit geschilderd en voorzien van LED-verlichting. Optioneel kan daglichttoetreding worden gecreëerd door middel van daklichten. 

Inmiddels is ook gestart met de planvorming voor een interne verbouwing van de clubaccommodatie om een meer multifunctioneel gebruik van deze ruimten mogelijk te maken.