opdrachtgever
Eigen Thermen Resort

programma
luxe wellness en hotel resort
oppervlakte: 11.000m²
recreatief natuurgebied
oppervlakte: 45 hectare

locatie
voormalig locatie Weidebad, Alphen-Chaam

ontwerp-uitvoering
2015 -

Het project omvat het ontwerp voor de realisatie van een uniek wellness en hotelresort op de locatie van het voormalig Weidebad in de gemeente Alphen-Chaam. Het grootschalige programma met diverse sauna's, hotel, horeca en congresfaciliteiten wordt ondergebracht in een schakeling van gebouwvolumes met specifiek vormgegeven schuine kappen. Hierdoor hecht het totale complex zich in zijn landschappelijke omgeving en ontstaat een bijzondere, eigen uitstraling. 

Het gebied rondom het resort zal worden ingericht als een recreatief natuurgebied (45 ha) met uiteenlopende functies voor vrijetijdsbesteding en dagrecreatie. Hiermee ontstaat een bijzonder totaal concept, dat beantwoord aan de initiële doelstelling van Staatsbosbeheer (grondeigenaar) en in de toekomst zal gaan fungeren als de toegangspoort tot de uitgestrekte Alphense en Chaamse bossen.  

Zie ook digitale artikelen in  [BNdeStem] en [Brabants Dagblad], d.d. 25 september 2015