opdrachtgever
stichting Parkhoeve Breda Noord

programma
uitbreiding en verbouwing hoofdgebouw
inhoud: 950m³, oppervlakte: 235m²

locatie
Tussen de Dijken, Breda

ontwerp-uitvoering
2016 - 
 

Op 5 april 2016 was er opeens een match tussen de Parkhoeve Breda Noord en atelier2 architecten....

Tijdens de meet&match bijeenkomst van de Betrokken Ondernemers Samen voor Breda, werd duidelijk dat de Parkhoeve op zoek was naar creatieve ideëen en mogelijkheden om de bestaande horeca-functie op deze prachtige kinderboerderij in Breda uit te breiden. atelier2 sloot de match om hier vrijblijvend in mee te denken.

Het ontwerpidee is gelegen in een uitbreiding van het bestaande bouwvolume van het hoofdgebouw  in oostelijke richting. Door de toevoeging van een nieuw stramien aan de kopgevel is een fysieke uitbreiding van circa 40m² voorzien. Voortbouwend op de bestaande staalconstructie kan deze uitbreiding door toevoeging van een nieuw stalen spant op relatief eenvoudige wijze worden gerealiseerd.  Door deze uitbreiding ontstaat in het interieur de mogelijkheid om de bestaande bar uit te breiden met een keuken en magazijn. Daarnaast kan een nieuwe lunchruimte en entree aan de voorzijde van het gebouw worden gecreëerd. Hierbij bestaat de mogelijkheid om de nieuwe oostgevel te openen waardoor de lunchruimte meer op buiten wordt betrokken. Tevens ontstaat binnen de L-vormige ruimte een meer logische plaats voor de speelhoek en educatieve functies. Van buiten gezien kan door middel van de uitbreiding een nieuwe uitstraling aan het hoofdgebouw worden gegeven, waarbij de relatie tussen binnen en buiten zowel functioneel als visueel kan worden geoptimaliseerd. 

Vanuit onze betrokkenheid, het geloof in de daadkracht van de Parkhoeve en de potentie van het ontwerpidee, hopen wij van harte dat de middelen gevonden zullen worden om deze uitbreiding verder vorm te geven en vervolgens tot uitvoering over te kunnen gaan. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat dit een enorme boost zal geven aan de toch al fantastische Parkhoeve.