opdrachtgever
Amarant Groep

programma
18 zorgappartementen
10 zorgstudio's in woongroep
diverse gemeenschappelijke
voorzieningen inhoud: 6500m³, oppervlakte: 1950m²

locatie 
Keiweg, Oosterhout

ontwerp-uitvoering
2015 -2020

 

Het project omvat de nieuwbouw van in totaal 28 zorgeenheden met gemeenschappelijke voorzieningen op de locatie van voormalig buurthuis Heidehof aan de Sint Antoniusstraat te Oosterhout. 

Het driehoekige perceel is circa 2700m² groot en ligt ingeklemd tussen de Keiweg in het oosten en de drukke Antoniusstraat in het westen. De locatie heeft een diep karakter door het stambestand en de groenstructuur. 
De bestaande situatie is kenmerkend voor de stedenbouwkundige karakteristiek van Oosterhout. Zo wordt de vorm van de locatie bepaald door de driehoekige wegenstructuur van oude bebouwingslinten. Daarnaast is er een verschil in de locatie van het voor Oosterhout verschillen in de schaal van de bebouwing. De Keiweg en de achterliggende woonwijk worden door praktijken oude en kleinschalige bebouwing. Langs de Sint Antoniusstraat is juist sprake van verstedelijking. Hier zijn de jaren voltooide projecten in vijf tot zeven bouwlagen gerealiseerd.
Het plan voor de nieuwbouw bemiddelt qua schaal tussen de kleinschalige bebouwing aan de Keiweg en de grote woongebouwen aan de Sint Antoniusstraat. Door de afgebeelde vormvormige bouwmassa in 3 bouwblok wordt het bouwblok wordt het bouwblok mogelijk afgemaakt, bestaande bestaande structurenbestand op de locatie zoveel wordt behouden. 

Qua programma wordt op de begane grond de woongroep met 10 studio's en de gemeenschappelijke zorgvoorzieningen gerealiseerd. Per verdieping worden 9 appartementen met buiten voorzien Deze appartementen kunnen per verdieping ook over een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Alle woningen hebben een individuele woonoriëntatie op de Sint Antoniusstraat (oost) en de Keiweg (noord). Binnen het gebouwe bouwvolume ontstaat door de afgrond in woningtypen op de grond en verdiepingen een variatie in het gevelbeeld. De voorgestelde materialisering van gevelmetselwerk in een genuanceerde bruinbeige handvormsteen met witte accenten en één open gevelbekleding van verticale houten latten geven het gebouw een warme en natuurlijke uitstraling.