opdrachtgever
Maas-Jacobs projectontwikkeling

programma
6 appartementen met binnentuin 
2 commerciële eenheden
inhoud: 7600m³, oppervlakte: 1725m²

locatie 
Veemarktstraat - Sint Janstraat, Breda

ontwerp-uitvoering
2017 - 2019

 

Dit project omvat de transformatie van het voormalige Brejaart winkelpand aan de Veemarktstraat 12 te Breda. Tot het plan behoort ook het monumentale pand aan de Sint Janstraat 9. Het project bestaat uit een volledige transformatie van het bestaande gebouwcasco tot twee commerciële functies op begane grond (en kelder) en daarboven 6 appartementen.  Hiermee is binnen Breemarkt een levendige mix van woningen, winkel en horeca gerealiseerd en wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan twee straten in de historische binnenstad van Breda.

Het bestaande pand is begin jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd als bankgebouw. Volgens de tijdsgeest is het ontwerp van architect Adriaan Risseeuw vormgegeven in een zakelijke, modernistische stijl die de functie van het bankwezen duidelijk weerspiegelt.Door zijn oorspronkelijke functie als bank beschikt het pand over een robuust, overwegend betonnen casco. 

Het ontwerp voor de gevel aan de Veemarktstraat is gebaseerd op de gedachte om het totale pand beter te laten passen in de historische binnenstad. Met name de visuele verkleining van de bestaande bouwmassa en een keuze voor materialen die qua uitstraling passen in de omgeving zijn hiertoe als uitgangspunt genomen. Door de plint van het gebouw te materialiseren in natuursteen (Muschelkalk) en de bovengelegen verdiepingen te voorzien van wit gekeimd metselwerk, wordt invulling gegeven aan de klassieke verhouding tussen plint en bovenbouw. Om het grote gevelvlak verder te verkleinen, worden de natuursteen penanten uit de plint doorgetrokken in de vorm van metselwerk in de bovengelegen verdiepingen. Door deze compositie met metselwerkvlakken in wisselende diepte ontstaat een eigentijdse ornamentiek die het gebouw een eigen karakter geeft.

Voor de gevel aan de Sint Janstraat is bewust gekozen voor het behoud van de bestaande architectuur.. In tegenstelling tot de grote puien van de winkelfunctie aan de Veemarktstraat is voor de horeca gekozen voor een wat meer besloten en kleinschalige uitstraling. Direct achter de gevel wordt een ruime vide gemaakt die de begane grond visueel verbindt met het horeca-programma in de kelder. Op de eerste en tweede verdieping worden de bestaande gevelopeningen voor de appartementen gehandhaafd. Qua materiaal- en kleurgebruik wordt aansluiting gezocht bij de gevel aan de Veemarktstraat.

Volgens de oorspronkelijke structuur van het bankgebouw is tussen de woningen aan de Veemarktstraat en de Sint Janstraat een binnentuin op het dak van de nieuwe winkelruimte worden gerealiseerd. Hiermee past de bouwmassa ook weer beter in het fijnmazige historische bouwblok en ontstaat voor de bewoners een aangenaam woonmilieu met prachtig uitzicht over het bouwblok richting de Grote Kerk en de Sint Anthonius kathedraal. Voor gevels langs de binnentuin aan de zijde van de Veemarkt is een gevelmaterialisering in natuurlijk, verduurzaamd hout toegepast. Om het groene karakter van de binnentuin te versterken is een groot deel van de binnentuin ingevuld met een mos-sedum dak.