opdrachtgever
CM campus bv

programma
renovatie bestaand kantoor en loods
inhoud: 15.800m³, oppervlakte: 3050m²

locatie 
Konijnenberg, Breda

ontwerp-uitvoering
2016 - 2019

 

CM is een ambitieus bedrijf dat sinds 1999 een zelf ontwikkeld SMS-netwerk exploiteert en verbonden is met vele telecomoperators wereldwijd. Met haar advies, sms-producten en diensten helpt CM bedrijven interactief te communiceren met hun doelgroep. CM verzorgt bijvoorbeeld SMS-verkeer voor de nationale tv stations, banken en overheden. Daarnaast is CM onder de naam CM payments innovatief op het gebied van nieuwe vormen van mobiel betalen, content delivery en mobile marketing. Hoewel CM internationaal opereert en inmiddels wereldwijd vestigingen heeft, is het bedrijf geworteld in Breda. De verbondenheid met de stad komt onder andere tot uiting in het hoofsponsorschap van voetbalclub NAC en de steun en medewerking aan tal van culturele en zakelijke activiteiten initiatieven in de regio.

CM heeft ambitie en groeit zeer snel. Hierdoor neemt uiteraard ook de behoefte aan voldoende huisvesting voor de medewerkers van het bedrijf toe. In 2014 kwam dit reeds tot uiting in de door ons ontworpen uitbreiding van het bestaande hoofdkantoor aan de Konijnenberg 30 (zie project). Om verdere grootschalige uitbreidingsplannen te kunnen realiseren heeft CM in 2016 het tegenover gelegen bedrijfspand (kantoor en loodsen) aan de Konijnenberg 24 gekocht. Het bestaande 3-laagse kantoor en het oudste gedeelte van de loodsen wordt momenteel in fasen en onderdelen gerenoveerd. Door aan de Kleine Krogt een deel van de bestaande loodsen te slopen is hier de ruimte ontstaan voor de realisatie van grootschalige nieuwbouw voor circa 150 werkplekken (zie project)

Het bestaande kantoorvolume aan de Konijnenberg kenmerkt zich door een modernistische, zakelijke architectuur en is in drie bouwfasen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw gebouwd. Bijzonder aan het gebouw zijn de hoge verdiepingshoogten die een groot gevoel van ruimtelijkheid geven. Momenteel wordt het kantoor per bouwlaag gerenoveerd. Hierbij wordt een volledig nieuwe indeling gerealiseerd die aansluit op de functionele behoeften van CM. Om de openheid en ruimtelijke beleving te vergroten, worden de wanden naar gangen volledig in glas gematerialiseerd. Ter plaatse van de aansluiting van de scheidingswanden op de gevel worden ook smalle glasstroken geintroduceerd, waardoor een doorzicht ontstaat naar de verschillende kantoorruimten.

In de achter het kantoor gelegen loods is het nieuwe hart van de CM campus bedacht. Dankbaar gebruik makend van de industriële uitstraling en de grote ruimtelijkheid van deze twee voormalige productiehallen, wordt hier ondermeer een nieuwe hoofdentree, lobby en bedrijfsrestaurant met keuken gerealiseerd. Ook het nieuwe Network Operater Center en een grote serverruimte vinden als functionele programma-onderdelen een representatieve plek in de loods. Ten behoeve van uiteenlopende bijeenkomsten, meetings en presentaties zal daarnaast ook een CM theaterzaal voor circa 200 personen in de loods worden voorzien. In de gefaseerde vormgeving en positionering van de verschillende functies wordt zorgvuldige aandacht besteed aan onderlinge betrokkenheid, flexibiliteit en openheid.