opdrachtgever
gemeente Breda

programma
voorstel vergroening gevels stadskantoor 

locatie 
Claudius Prinsenlaan, Breda

ontwerp
2019

 

In het kader van de door de gemeente Breda georganiseerde prijsvraag voor vergroening van het stadskantoor zijn door ons bureau twee ontwerpvoorstellen ontwikkeld. In de inzendig 'Green Curtain' vormt de gebouwvorm en architectuur van het stadskantoor het uitgangspunt voor de voorgestelde vergroening door middel van grondgebonden gevelgroen.

In een regelmatig ritme worden vanaf maaiveld spandraden gespannen naar de uitstekende dakrand van het gebouw. Door de bestrating uit de verharde plint te halen kunnen op eenvoudige wijze plantvakken worden gemaakt. Op deze manier wordt een ideale groeiomgeving voor klimplanten gecreëerd.

Doordat de draden zich op afstand van de gevel bevinden ontstaat als het ware een groen gordijn rondom het gebouw. Zowel van buiten als van binnen wordt dit groene gordijn  optimaal beleeft.  

Gedurende het jaar krijgt het stadskantoor steeds een wisselende aanblik , maar vanuit de gekozen vormgeving is er altijd een mooie harmonie tussen architectuur en groen. Daarnaast werken de klimplanten als een levend zonne- en warmtescreen en leveren zo een positieve bijdrage aan de klimaatbeheersing van het gebouw.
Omdat de planten zicht op afstand van de gevel bevinden en de groeicondities door de spandraad worden gedefinieerd is er zeer weinig onderhoud benodigd.

Mogelijke klimplanten die in dit voorstel kunnen worden toegepast zijn de Blauwe Regen en de Kamperfolie. Door hun bloeiwijze leveren zij tevens een positieve bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit.

In het verlengde van dit project is door ons ook een voorstel ontwikkeld voor de vergroening van de Baronesgarage in Breda.