opdrachtgever
vastgoedbelegger-ontwikkelaar

programma
nieuwbouw van 6 appartementen
oppervlakte: 600m² BVO

locatie 
inbreidingslocatie Baarle-Nassau

ontwerp
2019 - 

 

Dit project omvat de realisatie van zes nieuwbouwappartementen in het centrum van Baarle-Nassau. Het plan is vormgegeven als een woongebouw van 3 bouwlagen met een portiekontsluiting. De woningen zijn bestemd voor senioren die zich graag in de nabijheid van de voorzieningen in het dorpscentrum van Baarle willen vestigen. Ook in de indeling van de appartementen is rekening gehouden met de functionele wensen van deze doelgroep. Voor wat betreft woonoriëntatie wordt vanuit de bezonning en het smalle straatprofiel voorgesteld om de woonkamers aan de achterzijde van de nieuwbouw te situeren. De leefruimte is daarmee gericht op het zuiden. Aan deze zijde zijn ook de privé buitenruimtes van de woningen gesitueerd.

Aan de voorzijde wordt een zorgvuldige inpassing in het straatprofiel voorgesteld. De 3 woningbouwlagen bemiddelen met een totale bouwhoogte van 9m tussen de bouwmassa aan de rechterzijde en het lagere pand aan de linkerzijde van de nieuwbouw. Bewust is ervoor gekozen om de bovenste bouwlaag vorm te geven als een kap. Het doorstekende volume van het trappenhuis vormt een verticaal accent en geeft de gelede bouwmassa een zekere statuur. Ook wordt hiermee gerefereerd aan de gevelritmiek van de bouwmassa van het belendende appartementengebouw.